Работно време: от понеделник до петък,  9:00ч. – 17:00ч.

Всички услуги

Архитектурни консултации. Предпроектни проучвания. Идейни разработки. Архитектурно проектиране. Технически и работен проект по всички части за получаване на разрешение за строеж.

Строителство на жилищни сгради. Строителство на ваканционни комплекси. Бизнес сгради. Производствени халета. Дървени и метални конструкции.

Покупко-продажба на недвижими имоти, собствени инвестиции. Посредничество при предлагани от нашите доверени партньори недвижими имоти.

Архитектурните консултации са важна стъпка във всяко строителство или реновация на сграда. Те включват предпроектни проучвания, идейни разработки, архитектурно проектиране и изготвяне на технически и работен проект по всички части за получаване на разрешение за строеж.

Консултации в областта на строителството и недвижимите имоти. Технически и юридически насоки на базата на дългогодишния ни опит с идеята да гарантираме вашето спокойствие и сигурност. Предоставяне на екипи за изпълнение на проектите.